Käräjätuomarille moitteet esteellisyyttä koskevasta ratkaisusta

28.2.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan Joensuun käräjäoikeuden käräjätuomarin ratkaisu, jolla rikosasiassa avustajana toiminut henkilö määrättiin esteellisenä väistymään tehtävästään, ei perustunut lakiin.

Ratkaisussa esteellisyyden katsottiin johtuneen siitä, että avustaja oli aiemmin ajanut käräjätuomaria vastaan syytettä muun muassa virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syyte oli sittemmin hylätty.

Käräjäoikeus perusteli ratkaisussaan avustajan esteellisyyttä tuomarin esteellisyysperusteilla. Ratkaisussa viitattiin myös ns. väistämissääntöön, joka kuitenkin koskee vain tuomarin ja avustajan sukulaisuussuhteeseen perustuvaa jääviyttä.

Kanteluasian tutkimisen aikana apulaisoikeuskanslerille antamassaan selvityksessä käräjätuomari toi vielä esille muitakin perusteita ratkaisuun.

Apulaisoikeuskansleri korosti, että avustajan erityistä kelpoisuutta tulee arvioida avustajan eikä tuomarin esteellisyyttä koskevien säännösten valossa. Hän piti esteellisyysratkaisun perusteluita harhaanjohtavina. Lisäksi oikeudellinen ratkaisu tulee laatia ja perustella niin, että sen lainmukaisuus pystytään jälkikäteen arvioimaan perehtymällä itse ratkaisuun ja sen perusteluihin.

Asiasta oikeuskanslerille kanteli avustajana toiminut henkilö.


Lisätiedot:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Markus Löfman, puh. 09 1602 3939

Päätös (22.2.2006, dnro 123/1/03) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin