Apulaisoikeuskansleri pyytää selvitystä turkistarhausnäyttelyn poistamisesta

22.3.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää Helsingin kaupunginhallitukselta selvitystä ja lausuntoa Kallion kirjaston johtajan päätöksestä, jolla Oikeutta Eläimille -yhdistyksen turkistarhausta koskeva valokuvanäyttely poistettiin kirjaston tiloista.

Selvityksestä tulee ilmetä, mihin säännöksiin kirjastonjohtajan toimivalta päättää näyttelyiden pitämisestä ja poistamisesta perustuu. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa siihen, onko kirjastonjohtaja noudattanut päätöksessään hyväksyttäviä perusteita ja näytteilleasettajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta.

Asiakirjat tulee toimittaa apulaisoikeuskanslerille viimeistään toukokuun 19. päivään mennessä.

Asiasta kanteli helsinkiläismies, joka arvelee julkisessa virassa toimivan kirjaston johtajan menetelleen mielivaltaisesti.

Lisätiedot:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Anu Mänttäri, puh. 09 160 23968

Selvitys- ja lausuntopyyntö (21.3.2006, dnro 256/1/06) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin