Helsingin vammaiskuljetuspalvelujen toimivuus varmistettava

6.2.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää Etelä-Suomen lääninhallitusta varmistamaan, että laissa säädetty vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelujärjestelmä toimii Helsingissä myös käytännössä lain edellyttämällä tavalla.

Kuljetuspalvelujen huonosta toimivuudesta kannellut helsinkiläisnainen kertoi muun muassa joutuneensa soittamaan kuljetuspalvelun numeroon lähes tunnin saamatta vastausta.

Sittemmin Etelä-Suomen lääninhallitus oli todennut Helsingin kaupungin vammaiskuljetuspalvelujen järjestämisessä olleen vakavia puutteita, jotka kaupunki myöhemmin korjasi. Vuoden alusta kuljetuspalvelujen järjestäjä vaihtui. Tiedotusvälineissä hiljattain olleiden tietojen mukaan kuljetuspalveluissa on kuitenkin edelleen havaittu epäkohtia, jotka ovat koskeneet muun muassa tilausten vastaanottamista.

Apulaisoikeuskansleri korostaa, että kuljetuspalvelun saaminen on vaikeavammaiselle henkilölle laissa säädetty oikeus. Kunta voi harkita tavan, jolla palvelu käytännössä lain mukaan järjestetään. Järjestämistapa ei kuitenkaan saa olla sellainen, että vaikeavammaisen henkilön oikeus palveluun käytännössä vesittyy, muistuttaa Jonkka.

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt lääninhallitusta ilmoittamaan elokuun loppuun mennessä kuljetuspalveluista tekemistään havainnosta ja mahdollisista toimenpiteistään.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Jaana Hemminki, 09 1602 3948

Apulaisoikeuskanslerin kirje ja päätös (31.1.2006, dnro 1074/1/04) ovat tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin