Poliisille moitteet rikosasian epäasianmukaisesta sopimisesta

9.6.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka moittii kahta itäsuomalaista poliisimiestä rikosasian vanhentumisen sopimisesta ja hyvittämisestä rahalla. Jonkan mielestä menettelyä ei voida pitää poliisin taholta hyväksyttävänä toimintana, vaikka tarkoituksena ei saatavilla olleen aineiston perusteella ollutkaan peitellä mahdollista virkarikosta.

Rautalammilainen kantelija kertoi erään poliisin soittaneen hänelle keväällä 2000 ja tarjonneen maksua siitä, että hän unohtaisi Sisä-Savon poliisilaitoksen poliisipäällikön ja entisen rikoskomisarion häneen kohdistamat laiminlyönnit. Laiminlyöntien seurauksena esitutkinta oli viivästynyt ja syyteoikeus pääsi vanhentumaan rikosasiassa, jossa kantelija oli ollut asianomistajana. Yhteydenoton jälkeen kantelija teki poliisipäällikön ja rikoskomisarion kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa hän luopui sekä vahingonkorvaus- että rangaistusvaatimuksistaan.

Sopimuksen nojalla poliisit maksoivat yksityisesti kantelijalle kumpikin 1000 markkaa (n. 170 euroa).

Poliisien mukaan maksu oli korvausta kantelijalle aiheutusta vahingosta, koska syyteoikeus oli vanhentunut heidän toimintansa seurauksena.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan poliisin tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää kansalaisten luottamusta poliisia kohtaan. Tämän luottamuksen säilyttäminen edellyttää, että poliisimiehet menettelevät virkatoimissaan tavalla, joka ei anna aihetta epäillä puolueellisuutta. Tilanne, jossa rikosten tutkinnasta vastaavat virkamiehet pyrkivät vaikuttamaan jutun asianomistajaan, jotta tämä luopuisi vaatimasta rangaistusta poliisimiehen mahdollisesti tekemästä virkarikoksesta, saattaa poliisin toiminnan uskottavuuden vakavasti kyseenalaiseksi.

Jonkka viittaa päätöksessään siihen, että poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkintaan kohdistuu korostettuja puolueettomuutta ja uskottavuutta koskevia vaatimuksia. Tämän vuoksi tällaisten rikosten tutkinnan johtaminen on uskottu poliisiorganisaation ulkopuolisella taholle eli syyttäjälle. Samasta syystä poliisilla ei ole oikeutta tehdä asianomistajan kanssa minkäänlaista "sopimusta" rangaistusvaatimuksesta luopumisesta tilanteessa, jossa poliisin epäillään syyllistyneen virkarikokseen.

Lisätiedot:
Esittelijä Raimo Siltala, puh. 09 1602 3964

Apulaisoikeuskanslerin päätös (2.6.2005, dnro 295/1/04) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 16023950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin