Suuronnettomuuden tutkintalautakunta lainmukainen

2.6.2005

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan valtioneuvoston päätös, jolla Kaakkois-Aasian tsunami-onnettomuuden jälkeinen suuronnettomuuden tutkintalautakunta asetettiin ja sen jäsenet nimitettiin, on lainmukainen.

Tutkintalautakunnasta oikeuskanslerille tehdyissä kanteluissa viitattiin julkiseen kritiikkiin, joka kohdistui ulkoasiainministeriön virkamiesten toimintaan tsunamionnettomuuden jälkipuintien yhteydessä. Kantelijat pyysivät oikeuskansleria tutkimaan, olivatko suuronnettomuuden tutkintalautakuntaan nimitetyt henkilöt esteettömiä toimimaan lautakunnassa muun muassa ulkoasiainministeriöön liittyvien sidonnaisuuksiensa vuoksi. Lautakunnan puheenjohtajana toimii presidentti Martti Ahtisaari ja varapuheenjohtajana valtioneuvos Harri Holkeri.

Tutkintalautakunnan tehtäviin kuuluu selvittää tsunamionnettomuuden jälkihoitoon liittyvät väitetyt puutteet ja laiminlyönnit viranomaisten toiminnassa.

Oikeuskanslerille lautakunnasta kanteli kolme henkilöä.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Jorma Snellman, puh. 09 16023933

Oikeuskanslerin päätös (dnrot 34/1/05, 47/1/05 ja 144/1/05, 31.5.2005) on tilattavissa kirjaamosta puh. 09 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin