Viranomaisten maksulliset puhelinpalvelut oikeuskanslerin tutkittaviksi

11.2.2005

Oikeuskansleri Paavo Nikula on ottanut tutkittavakseen viranomaisten tarjoamien maksullisten puhelinpalveluiden lainmukaisuuden.

Lisääntyneiden maksullisten palveluiden myötä oikeuskanslerin tietoon on tullut ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet tyytymättömyyttä palveluiden käyttäjien keskuudessa. Tyytymättömyys on johtunut pääasiassa siitä, että jonotusajat puhelinpalveluihin ovat pitkiä, ja matkapuhelimesta soitettuina puheluille on tullut kohtuuttomasti hintaa. Suuret kulut ovat usein tulleet asiakkaille yllätyksenä.

Vaikka viranomaiset itse eivät ole perineet palveluistaan maksua, ovat teleyrityksille menevät puhelinkulut asiakkaiden kannalta kustannuksia. Puhelinmaksujen suuruuden vuoksi ne on mielletty helposti julkisesta palvelusta johtuviksi.

Korkeat maksut saattavat estää perusoikeuksien käyttöä, jolloin tilanne olisi ristiriidassa perustuslain kanssa. On myös muita lakeja, joissa säädetään viranomaisten palveluvelvoitteesta ja palveluiden maksuttomuudesta.

Tutkinnan johdosta oikeuskansleri on pyytänyt Verohallitukselta selvitystä siitä, miten puhelinpalvelut on verohallinnon toimialalla järjestetty. Verohallituksen on annettava selvitys toukokuun 10. päivään mennessä.

Lisätiedot:
Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Harri Liusvaara, puh. 09 160 23954

Selvityspyyntö (10.2.2005, dnro 80/1/05) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin