Apulaisoikeuskansleri esittää "valeavioliittoja" koskevan rikostuomion purkamista

15.3.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka esittää Korkeimmalle oikeudelle, että se purkaisi Kotkan käräjäoikeuden suomalais-venäläisille aviopareille "valeavioliittoja" koskevista rekisterimerkintärikoksista antaman tuomion. Käräjäoikeus tuomitsi osapuolet joulukuussa 2003 neljän kuukauden mittaisiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Apulaisoikeuskanslerin mukaan osapuolet tuomittiin teosta, jota laissa ei ole säädetty rangaistavaksi.

Tuomion mukaan henkilöt olivat solmineet "valeavioliittoja" saadakseen itselleen taloudellista tai muuta hyötyä. Koska tieto avioliitosta menee myös väestötietojärjestelmään, käräjäoikeus katsoi henkilöiden aiheuttaneen sinne väärän merkinnän.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan laillisesti solmittua avioliittoa koskeva väestörekisterimerkintä on oikea riippumatta avioliiton solmimista koskevista motiiveista tai puolisoiden tosiasiallisesta suhteesta. Laki ei tunne eroa "oikean avioliiton" ja käräjäoikeuden mainitseman "valeavioliiton" välillä.

Jonkka viittaa ratkaisussaan perustuslakiin, jonka mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisesta teosta, jota ei ole laissa säädetty rangaistavaksi. Perusoikeutena säädetty rikosoikeudellinen laillisuusperiaate merkitsee sitä, että rikoslain säännöksiä ei saa soveltaa sanamuotonsa ulkopuolelle.

Kotkan käräjäoikeuden tuomiossa oli väestörekisteriin merkittäviä tietoja oikeudellisesti pätevistä avioliitoista tulkittu rekisterimerkintärikoksen tunnusmerkistössä tarkoitetuiksi virheellisiksi tiedoiksi.

Näin tuomitessaan käräjäoikeus oli soveltanut rikosoikeudellista säännöstä vastoin laillisuusperiaatetta.

Jonkan mukaan sanamuotonsa ulkopuolelle menevää rikossäännöksen soveltamista ei ole pidettävä hyväksyttävänä edes sillä perusteella, että näin pyrittäisiin torjumaan sinänsä yhteiskuntaeettisesti ehkä paheksuttavaa käyttäytymistä.

Asiasta kanteli oikeuskanslerinvirastoon helsinkiläinen lakimies.

Lisätiedot:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Petri Martikainen, puh. 09 160 23932

Purkuesitys (14.3.2005, dnro 321/1/04) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin