Käräjätuomarille syyte rikosasian vanhentumisesta

23.11.2004

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on määrännyt syytteen nostettavaksi Varkauden käräjäoikeudessa toiminutta käräjätuomaria vastaan. Käräjätuomari oli jättänyt haasteen antamatta ajoissa, mistä syystä rikosasian syyteoikeus ehti vanhentua. Vanhentumisesta huolimatta rikosasia eteni käräjätuomarin hoitamana oikeuden käsittelyyn, jossa sekä kuultiin todistajia että annettiin tuomio. Apulaisoikeuskanslerin mukaan käräjätuomari toimi huolimattomuudessaan tavalla, joka täyttää laissa rangaistavaksi säädetyn tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen.

Laiminlyönti kohdistui käräjätuomarin viran ydinalueeseen, sillä se koski välittömästi tuomioistuimen tehtävää käsitellä lain edellyttämällä tavalla sen käsitellyksi saatetut asiat. Vanhentumisen vuoksi asianomistajaan kohdistuneeksi epäiltyä työturvallisuusrikosta ja vammantuottamusta ei ollut mahdollista ottaa oikeuden ratkaistavaksi. Lisäksi käsittelystä aiheutui tarpeettomia kuluja niin valtiolle kuin asianosaisillekin, toteaa Jonkka.

Jonkan mukaan henkilön oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen ratkaistavaksi on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeisimpiä elementtejä. Tämän vuoksi käräjätuomarin menettely oli omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoidon asianmukaiseen toimivuuteen ja loukkasi asianomistajien oikeutta.

Asia tuli apulaisoikeuskanslerin tutkittavaksi Varkauden seudun poliisilaitoksen toimesta. Asianomistaja oli tehnyt poliisilaitokselle rikosilmoituksen saatuaan hovioikeuden päätöksen käräjäoikeuden tuomioon. Hovioikeus totesi päätöksessään, että jutun syyteoikeus oli vanhentunut jo sen ollessa käräjäoikeudessa.

Poliisilaitos lähetti asian oikeuskanslerinvirastoon syyteharkintaa varten, koska lain mukaan syytteen nostamisesta tuomaria vastaan päättää oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Pekka Päivänsalo, puh. 09 160 23932

Päätös (19.11.2004, dnro 13/31/03) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin