Huostaanotettujen lasten perusopetuksen toteutuminen apulaisoikeuskanslerin tutkittavaksi

19.3.2004

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on ottanut oma-aloitteisesti selvitettäväkseen, onko huostaanotettujen, perhekoteihin ja lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten perusopetusta koskevan oikeuden toteutumisessa puutteita. Turun Sanomissa 14.4.2004 julkaistun kirjoituksen mukaan yhä useampi lapsi ei käy normaaliin tapana koulua vaan opiskelee kotiopetuksessa sijoituspaikassaan perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa. Artikkelin mukaan Länsi-Suomen läänissä on ilmennyt ainakin yksi tapaus, jossa kunta oli kieltänyt lasten tulon kouluun. Lääninhallituksesta saadun tiedon mukaan huostaanotettujen, esimerkiksi perhekoteihin sijoitettujen lasten perusopetukseen liittyvät ongelmat eivät rajoitu pelkästään Länsi-Suomen lääninhallituksen alueeseen, vaan tilanne on ilmeisesti samankaltainen koko maassa.

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt opetusministeriötä hankkimaan asian tutkimista varten tarpeellisen selvityksen ja antamaan oman lausuntonsa asiasta.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Jaana Hemminki puh. 09 160 23948

« Takaisin