Apulaisoikeuskansleri Jonkka: Huumekoirilla tehtävien tarkastusten oikeutus epäselvä

15.4.2004

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan huumekoiran avulla yleisellä paikalla tehtäviä kehen tahansa kohdistuvia tarkastuksia voidaan ilman nimenomaista lainsäännöstä pitää perusoikeusnäkökulmasta arveluttavina. Tämä johtuu siitä, että tarkastuksella voidaan puuttua ainakin jonkin verran tarkastuksen kohteeksi joutuvan perusoikeuksiin, lähinnä yksityisyyteen ja tapauskohtaisesti myös henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Jos tällaisia tarkastuksia halutaan käyttää yhtenä poliisin toiminnan muotona, tulisi toiminnalla olla selvä lainsäädännöstä saatava tuki.

Asia tuli oikeuskanslerinvirastossa tutkittavaksi erään henkilön kanneltua poliisin suorittamasta huumevalvonnasta Kaapelitehtaalla heinäkuussa 2002 järjestetyn Koneisto-festivaalin yhteydessä. Saadun selvityksen perusteella poliisi oli antanut huumekoiran tarkastaa kaikki Ruoholahden metroasemalla tuolloin liikkuneet henkilöt riippumatta siitä, olivatko he menossa festivaaleille.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan se seikka, että kysymys on kaikkiin tasapuolisesti kohdistuvasta "ratsiatyyppisestä" valvonnasta, ei sellaisenaan oikeuta loukkaamaan yksityisyyttä ilman tähän oikeuttavaa normia. Oikeusvaltioperiaatteen mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Sinänsä hyväksyttävä tavoitekaan ei oikeuta poikkeamaan tästä periaatteesta.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Pekka Päivänsalo, puh. 09 160 23932


« Takaisin