Poliisi ei saa "käydä kauppaa" toimenpiteistä luopumisella

2.9.2004

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Nils Wirtanen on antanut päätöksen, jossa hän toteaa, ettei poliisi voinut hyväksyttävästi ilmoittaa syyllisyytensä kiistäneelle liikennerikkomuksesta epäillylle syyllisyyden myöntämisen johtavan toimenpiteistä luopumiseen. Ehtojen asettamisessa toimenpiteistä luopumiselle tai niiden lieventämiselle voidaan nähdä piirteitä mm. Yhdysvalloissa käytössä olevasta syytteen sopimismenettelystä. Wirtasen mielestä tällainen menettely ei ainakaan riidattomasti sovellu voimassa olevaan rikosoikeusjärjestelmään, ja sitä voidaan periaatteessakin pitää perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta arveluttavana.

Kyseessä olevassa tapauksessa miespuolinen kantelija kertoi vanhemman konstaapelin ilmoittaneen hänelle puhelinkeskustelussa, että mikäli hän sopii asian asianomistajan kanssa ja maksaa aiheuttamansa vahingon, niin hän saa huomautuksen, mutta jos hän edelleen kiistää asian, hänelle annetaan rangaistusvaatimus eli sakko.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Pekka Päivänsalo, puh. 09 160 23932

Päätös (Dnro 779/1/03) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin