Poliisi toimi lainmukaisesti aloittaessaan esitutkinnan Piipon jutussa

19.12.2003

Apulaisoikeuskansleri arvostelee henkilönkatsastuksen suorittamista. Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka toteaa Espoon kihlakunnan poliisilaitoksen rikoskomisarion toimineen lainmukaisesti aloittaessaan esitutkinnan Antti Piippoon kohdistuneen raiskausepäilyn johdosta. Sen sijaan Piipolle epäillyn raiskauksen vuoksi toimitettavaksi määrätty henkilönkatsastus on apulaisoikeuskanslerin mielestä jälkikäteen arvioiden kritiikille altis. Hän pitää kyseenalaisena, oliko henkilönkatsastusta koskeva näyttökynnys "todennäköiset syyt" ylittynyt. Hän kiinnittääkin rikoskomisarion huomiota henkilönkatsastuksen näyttöedellytyksiin.

Apulaisoikeuskansleri painottaa, että henkilönkatsastukselle asetettu näyttökynnys on huomattavasti korkeampi kuin esitutkinnan toimittamisen edellytyksenä oleva "on syytä epäillä rikosta" -ilmaisu. Vaikka poliisilla olisi asianmukaiset perusteet esitutkinnan käynnistämiseen, siitä ei kuitenkaan suoraan seuraa, että olisi oikeus myös henkilönkatsastuksen suorittamiseen. Pakkokeinon käytön edellytyksiä on arvioitava itsenäisesti. Henkilönkatsastus kohdistuu perusoikeutena suojattuun oikeushyvään, ja perusoikeussuoja vesittyy, ellei pakkokeinon edellytyksenä olevaa näyttökynnystä oteta vakavasti.

Piippo kanteli oikeuskanslerille, koska poliisi oli hänen mukaansa perusteettomasti aloittanut elokuussa 2001 esitutkinnan pahoinpitelyn lisäksi epäillyn raiskauksen johdosta sekä suorittanut Piipolle raiskausepäilyyn liittyvän henkilönkatsastuksen. Tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisin hätäkeskukseen oli tullut ilmoitus, että Kirkkonummella sijaitsevassa saaressa oli 5.8.2001 aamuyöllä pahoinpidelty ja raiskattu nainen ja pahoinpidelty toista naista. Ilmoituksen tekijä oli Piipon seurassa olleiden naisten ystävä, jolle oli soitettu saaresta.

Kantelussa esitettiin myös, ettei poliisi toimittanut esitutkintaapuolueettomasti asianosaisiin nähden. Apulaisoikeuskansleri ei kuitenkaan löytänyt näyttöä poliisin toiminnan puolueellisuudesta.


Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Pekka Päivänsalo, puh.09 160 23932

Päätös julkisilta osin on tilattavissa oikeuskanslerinviraston kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin