Poliisille moitteet kuvien julkaisemisesta Internetissä

16.6.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka moittii Kuopion seudun kihlakunnan poliisilaitoksen komisariota rikoksesta epäiltyjen nuorten kuvien julkaisemisesta poliisilaitoksen Internet-sivuilla. Jonkan mukaan komisarion menettelyä on pidettävä harkitsemattomana, vaikka hänen ei voida katsoa menetelleen suoranaisesti minkään lain säännöksen vastaisesti.

Asia otettiin oikeuskanslerinvirastossa viime vuoden huhtikuussa oma-aloitteisesti tutkittavaksi, kun sanomalehti Savon Sanomat julkaisi uutisen, jossa kerrottiin Kuopion poliisin maaliskuussa avanneen uuden Wanted-sivun Internetissä. Uutisessa kerrottiin sivun sisältäneen valvontakamerakuvia tunnistettavista henkilöistä, joiden henkilöllisyyttä poliisi oli yrittänyt selvittää. Ensimmäisten kuvien avulla oli etsitty kolmea nuorta, joiden epäiltiin aiemmin tammikuussa varastaneen kuusi pakkausta olutta kioskista. Poliisilta saadun tiedon mukaan epäillyt olivat iältään noin 16-20 -vuotiaita.

Poliisin mukaan kuvien julkaiseminen oli jonkin verran ylimitoitettua, mutta sitä oli käytetty "viimeisenä keinona", kun rikoksen selvittämiseksi oli jo käytetty kaikki tavanomaiset keinot. Julkaisemispäätöksen tehneen komisarion mielestä poliisin Internet-sivut olivat "oikea media" näpistysrikosten selvittämiselle, koska Internetin aktiivikäyttäjät ja näpistyksiin syyllistyvät ovat usein nuoria.

Kuopion poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö oli poistattanut kuvat sivuilta pian niiden ilmestymisen jälkeen.

Jonkan mielestä kyseistä rikoksen selvittämiskeinoa voidaan pitää liian ankarana rikoksen laatu ja vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Koska kysymyksessä oli vasta epäily rikoksesta, on menettelyn seurauksena syytönkin voinut tulla perusteettomasti leimatuksi. Henkilöiden nuoruus on myös syytä panna merkille. Tapauksessa ei ole riittävästi painotettu esitutkintaan liittyviä vähimmän haitan, suhteellisuuden ja hienotunteisuuden periaatteita, korostaa Jonkka.


Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Jukka Okko, puh. 09 160 23934

Apulaisoikeuskanslerin päätös (8/50/02, 13.6.2003) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin