Käräjätuomarille huomautus virheistä viidessä tuomiossa

4.3.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on huomauttanut Mikkelin käräjäoikeudessa toiminutta käräjätuomaria virheistä, jotka sisältyivät viiteen hänen johdollaan annettuun tuomioon. Tuomari hoiti virkaansa määräaikaisena. Virheellisyydet tapahtuivat neljän kuukauden sisällä, ajoittuen vuoden 2001 lopusta alkuvuoteen 2002.

Pääasiassa virheet koskivat väärin laskettuja vapaudenmenetysaikoja, rangaistusten kohtuullistamisia sekä yhdyskuntapalvelujen pituuksia. Virheet tulivat ilmi oikeuskanslerinviraston normaalin, satunnaisotoksiin perustavan rangaistustuomioiden tarkastuksen yhteydessä. Suoranaisia oikeudenmenetyksiä tai vahinkoa ei virheistä osoittautunut aiheutuneen.

Apulaisoikeuskanslerille antamassaan selityksessä tuomari myönsi virheiden tapahtuneen ja katsoi niiden olleen pääasiassa huolimattomuudesta johtuvia.

Se, että viisi tuomiota saman tuomarin tekemänä neljän kuukauden sisällä havaitaan satunnaisotantaan perustuvassa tarkistuksessa virheellisiksi, osoittaa apulaisoikeuskanslerin mukaan huolimattomuutta tuomitsemistoiminnassa.

Tapausta kokonaisuutena arvioiden apulaisoikeuskansleri päätyi antamaan käräjätuomarille huomautuksen tuomioissa havaituista virheistä ja huolimattomuudesta tuomitsemistoiminnassa yleensä. Käräjäoikeudesta saadun tiedon mukaan tuomarin määräaikaista virkasuhdetta ei ollut jatkettu.

Lisätietoja:
Tietosuunnittelija Pia Sive, puh. 09 160 23955

Apulaisoikeuskanslerin päätös (27.2.2003, dnro 77/30/02 ym.) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 16023950

 

« Takaisin