Toimeentulotuen myöntäminen sakkojen maksuun ei ole suositeltavaa

8.10.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan sakkojen maksamiseen toimeentulotuella tulee suhtautua erittäin pidättyväisesti. Laki ei sitä kiellä, mutta myöntämispäätösten tulee olla vahvasti perusteltuja, sanoo Jonkka.

Jonkka otti asian oma-aloitteisesti tutkittavakseen sen jälkeen, kun Ilta-Sanomat oli kirjoittanut viime vuonna, että lieksalaiselle miehelle oli myönnetty toimeentulotukea sakon maksuun. Jonkka halusi selvittää sen, kuinka yleistä toimeentulotuen myöntäminen sakon maksuun oli, miten asiaa on säännelty ja minkälaisia oikeudellisia ongelmia asiaan mahdollisesti liittyy.

Jonkan saamista selvityksistä kävi ilmi, että pääsääntöisesti kunnissa ei ollut myönnetty toimeentulotukea sakkojen maksuun. Joitakin poikkeuksia kuitenkin oli. Tukea sakkoihin oli saatettu myöntää esimerkiksi silloin, kun siihen oli ollut lastensuojeluun liittyvä peruste tai tapauksissa, joissa tuki myöhemmin haluttiin periä asiakkaalta takaisin.

Yhtenäistä käytäntöä tai ohjeistusta asiasta ei kuitenkaan ollut, vaan kunnat olivat ratkaisseet tilanteet hyvin tapauskohtaisesti. Jonkka havaitsi myös, että sakon maksua toimeentulotuella ei liioin käsitellä missään säädöksessä tai viranomaisohjeessa.

Toimeentulotuen myöntäminen sakkojen maksuun on Jonkan mukaan ongelmallista siksi, että asiassa yhdistyy kaksi erillistä järjestelmää, joista toinen koskee rankaisemista ja toinen toimeentulotukea. Koska järjestelmiä ei ole keskenään lainsäädännöllisesti yhteensovitettu, voi tuloksena olla epäyhtenäinen käytäntö. Tämä taas saattaa äärimmillään olla kritiikille altis jopa perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta, painottaa Jonkka.

Vaikka tilanteesta ei lainvastaisuutta löytynytkään, johti tapaus kuitenkin huomion kiinnittämiseen siihen, että toimeentulotuen myöntäminen sakon maksamiseen voi aiheuttaa sellaista epäyhtenäistä kohtelua, jota ei voida perustella kummankaan järjestelmän tavoitteilla. Tämän vuoksi Jonkka yhtyy sosiaali- ja terveysministeriön kantaan siitä, että toimeentulotukisäännöstöä tulisi soveltaa hyvin harkitusti sakon maksuun. Ensisijaisesti tulisi käyttää sakon muuntojärjestelmässä olevia joustomahdollisuuksia, sanoo Jonkka.


Lisätietoja:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Pasi Pölönen, puh. 09 160 23956

Apulaisoikeuskanslerin päätös (6.10.2003, dnro 6/50/02) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin