Oikeuskansleri määräsi virkasyytteen nostettavaksi käräjätuomaria vastaan

27.11.2003

Oikeuskansleri Paavo Nikula on pyytänyt valtakunnansyyttäjää nostamaan syytteen Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomaria vastaan rikoslain mukaisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjätuomari oli toiminut alkoholin vaikutuksen alaisena käräjäoikeuden istunnon puheenjohtajana maaliskuussa 2003. Käräjäoikeuden laamanni, joka toimitti asiasta muistion oikeuskanslerille, oli puhalluttanut käräjätuomarin kaksi tuntia istunnon päättymisen jälkeen Pasilan poliisitalolta saamallaan alkometrillä. Käräjätuomarin puhallukset antoivat lukemiksi 1.6 ja 1.7 promillea.

Oikeuskansleri lausuu päätöksessään, että käräjätuomari oli toiminut oikeuden puheenjohtajana, vaikka hän ei ollut päihtymyksestä johtuneen fyysisen ja psyykkisen kunnon alentumisen johdosta kykenevä asianmukaisesti hoitamaan puheenjohtajan tehtävää. Hän oli näin laiminlyönyt noudattaa säännöksiin perustuvan virkavelvollisuutensa.

Riippumattomat tuomioistuimet ja yksittäiset tuomarit ovat perustuslain mukaan tuomiovallan käyttäjiä, ja tästä näkökulmasta on arvioitava myös käräjätuomarin teon moitittavuutta. Laajojen valtaoikeuksien vastapainona tuomareilta voidaan edellyttää erityistä nuhteettomuutta oikeuden puheenjohtajana toimimisessa. Tuomioistuinlaitoksen omanakin tehtävänä on ylläpitää luottamusta sen menettelyn asianmukaisuuteen. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että tällaista taustaa vasten käräjäoikeuden tuomarin teon haitallisuutta ja vahingollisuutta ei voida pitää rikoksen tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla vähäisenä, vaikka siitä poliisin suorittaman esitutkinnan perusteella arvioiden ei ilmeisesti ollutkaan aiheutunut mitään konkreettista vahinkoa.

Esittelijänä toimi ma. esittelijäneuvos Pekka Päivänsalo

Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin