Valtion irtaimen omaisuuden luovuttamisesta tulisi säätää lailla

14.10.1997

Oikeuskansleri Jorma S. Aallon kirje valtiovarainministeriölle 13.10.1997, dnro 34/51/97

Valtioneuvoston yleisistuntojen listojen tarkastuksen yhteydessä on tullut esille kysymys valtion irtaimen omaisuuden luovuttamismenettelystä. Aiemmin valtioneuvosto on oikeuttanut rajavartiolaitoksen lahjoittamaa lähialueyhteistyön puitteissa kaksi käytöstä poistettua vartiolaivaa sekä puolustusministeriön luovuttamaan ampumatarvikkeita Baltian YK-pataljoonan koulutuskäyttöön.

Kuluvan kuun aikana oli tarkoitus tuoda valtioneuvoston yleisistuntoon kahden rannikkavartiolaivan ja niihin liittyvän muun kaluston lahjoittamista koskeva asia. Se on ennen istuntoa poistettu listalta.

Vaikka laissa on määräyksiä valtiolle kuuluvan kiinteän omaisuuden ja osakkeiden luovuttamisesta, laissa ei kuitenkaan ole määräystä valtion huomattavankaan irtaimen omaisuuden vastikkeettomasta luovuttamisesta. Asioiden käsittely valtioneuvostossa on perustunut valtioneuvoston ohjesäännön yleisistunnon toimivaltaa koskeviin säädöksiin. Päätöksiin on sovellettu valtiovarainministeriön antamia valtion talousarvion yleisiä soveltamismääräyksiä. Voimassa olevien määräyksien mukaan tarpeettomaksi käyvä irtain omaisuus tulee myydä valtiolle edullisimmalla tavalla ja arvoltaan vähäistä käytöstä poistettua irtainta omaisuutta voidaan ao. ministeriön luvalla lahjoittaa yleishyödylliseen tai suomen lähialueyhteistyöhön liittyvään tarkoitukseen.

Tilannetta ei oikeudellisesti voida pitää tyydyttävänä. Oikeuskansleri katsoo, että valtion irtaimen omaisuuden luovuttamisesta tulisi olla selkeät laintasoiset perussäädökset, joista muun ohella ilmenisi luovuttamisen yleiset edellytykset ja toimivaltainen viranomainen.

Lisätietoja:
Neuvottoleva virkamies Olli Saloranta, puh. 09 160 3932

Oikeuskanslerin kirje on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin