Sonera-selvitys

30.7.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikula on tavannut tänään aamupäivällä pääministeri Paavo Lipposen Soneran UMTS-kauppojen selvityksen johdosta. Oikeuskanslerinviraston selvityksessä on Nikulan mukaan tarkoitus hankkia tiedot siitä, ovatko valtioneuvoston jäsenet ottaneet kantaa Soneran umts-hankintoihin tai tukeneet niitä. Tarkoituksena on saada vastaus julkisuudessa mm. eduskunnan ja hallituksen taholta esitettyihin vaatimuksiin tapahtumainkulun selvittämisestä hallituksen osalta.

Tapaamisessa todettiin, että Liikenne- ja viestintäministeriö oli 23.10.2001 antanut eduskunnalle selvityksen valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta. Siinä lausutaan UMTS-huutokauppoihin liittyen, että asiaa ei ole käsitelty liikenne- ja viestintäministeriössä, ei talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa eikä muussakaan valtion elimessä.

Pääministeri Lipponen piti Nikulan tavoin välttämättömänä, että selvitys suoritetaan perusteellisesti ja mahdollisimman pian. Nikula ilmoitti, että selvitys käynnistetään ensi tilassa.

« Takaisin