Oikeuskansleri vastaa kansalaisten kysymyksiin Ota kantaa -foorumissa 23.4.

19.4.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikula vastaa kysymyksiin ja keskustelee kansalaisten kanssa suorassa online-keskustelussa tiistaina 23.4. klo 13-14. Palvelun tarjoaa valtionhallinnon Ota kantaa -keskustelufoorumi, jota huhtikuussa isännöi valtioneuvoston kanslia. Foorumi löytyy osoitteesta www.otakantaa.fi.

Ota kantaa-keskustelufoorumi on kaikille avoin valtiovarainministeriön ylläpitämä palvelu, jonka tarkoituksena on hallinnon kehittäminen. Ministeriöt isännöivät foorumia vuorotellen ja kukin ministeriö nostaa keskusteluun keskeisinä pitämiään aiheita. Keskusteluun voi osallistua nimimerkillä tai omalla nimellään.

Aiheena viranomaistoiminnan laillisuusvalvonta

Noudattavatko viranomaiset lakia mielestäsi hyvin? Toimivatko julkiset palvelut? Toteutuuko perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen maassamme?

Oikeuskanslerin kanssa voi keskustella asioista, jotka liittyvät viranomaistoiminnan laillisuuteen ja asianmukaisuuteen sekä toiminnan valvontaan maassamme. Hänen tehtäviinsä kuuluu laillisuusvalvonta, joka kohdistuu valtioneuvostoon ja ministeriöihin sekä muihinkin valtion ja kuntien viranomaisiin ja virkamiehiin. Oikeuskansleri antaa myös tarvittaessa tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille. Tehtäviensä hoitamisen yhteydessä oikeuskansleri valvoo lisäksi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Viranomaistoiminnan valvonta toteutuu suurelta osin tutkimalla oikeuskanslerinvirastoon saapuneet kantelut. Oikeuskanslerille voi kannella kuka tahansa iästä, kansallisuudesta tms. riippumatta. Viraston palvelut ovat maksuttomia. Tarvittaessa oikeuskansleri voi ottaa asioita tutkittavakseen myös omasta aloitteestaan.

Mitä kantelusta voi seurata?

Havaitessaan lainvastaisen tai virkavelvollisuuksia rikkovan menettelyn oikeuskansleri antaa virkamiehelle huomautuksen tai esittää muulla tavoin käsityksensä menettelyn virheellisyydestä. Vakavimmissa tapauksissa lainvastaisesti toiminut virkamies voidaan asettaa syytteeseen. Oikeuskansleri ei kuitenkaan suoraan voi muuttaa viranomaisten ratkaisuja. Lisäksi valvonnassa kartoitetaan vain viranomaisten menettelyjen lainmukaisuus, ei niiden tarkoituksenmukaisuutta.

Lisätietoja:
Valtioneuvoston tiedotuspäällikkö Asko Mattila, valtioneuvoston tiedotusyksikkö, puh. 09 160 22012
Tietosuunnittelija Pia Sive, oikeuskanslerinviraston tiedotus, puh. 09 160 23955

 

« Takaisin