Oikeuskanslerinviraston verkkosivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.oikeuskansleri.fi sivustoa.  Seloste on laadittu 21.9.2020. Digipalvelun saavutettavuus on arvioitu viraston virkatyönä.

Oikeuskanslerinvirasto on käynnistänyt verkkosivustonsa uudistushankkeen. Kokonaan uudistettu sivusto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 aikana.

Palvelun saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Palvelun ei-saavutettava sisältö (numerointi WCAG 2.1 kriteerien mukaan)

1.3.1 Informaatio ja suhteet

Sivustolle linkitetyt PDF-muotoiset asiakirjat eivät pääosin sisällä rakenne-elementtejä, jotka helpottaisivat asiakirjojen rakenteen hahmottamista ja ymmärtämistä. Puute ei estä asiakirjojen lukemista apuvälineiden avulla. Puutteet korjataan mahdollisesti sivuston kokonaisuudistuksen yhteydessä.

1.4.8 Visuaalinen esitystapa

Käyttäjä ei pysty valitsemaan taustan ja tekstin väriä. Kyseessä ei ole lain asettama saavutettavuusvaatimus eikä ominaisuus estä palvelun käyttöä. Ominaisuus korjataan mahdollisesti sivuston kokonaisuudistuksen yhteydessä.

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Kaikissa linkeissä, jotka avaavat PDF-tiedoston, ei ole kuvausta siitä, että linkki avaa tiedoston. Linkin tarkoitus on kuitenkin testauksen perusteella kohtuullisen selvä, ja tieto on saavutettavissa puutteesta huolimatta. Linkkejä korjataan sivustoa päivitettäessä.

3.1.3 Epätavalliset sanat

Sivustolla on käytetty lainsäädäntöön ja hallintoon liittyvää termistöä. Kyseessä ei ole lain asettama saavutettavuusvaatimus eikä ominaisuus estä palvelun käyttöä. Palvelussa julkaistavassa tekstissä pyritään käyttämään ymmärrettävää yleiskieltä, mutta viraston toiminnan oikeudellisesta luonteesta johtuen erityistermistön käyttöä ei ole mahdollista täysin välttää.

3.1.5 Lukemisen taso

Vaadittavan lukemisen taso vaihtelee sisällöittäin. Kyseessä ei ole lain asettama saavutettavuusvaatimus eikä ominaisuus estä palvelun käyttöä. Erityisesti palvelua varten laaditussa tekstissä on pyritty selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, mutta esimerkiksi sivustolla julkaistavissa päätöksissä, lausunnoissa ja kannanotoissa ei aina voida välttää vaikeammin ymmärrettävän oikeudellisen kielen ja termistön käyttöä.

Näkymä mobiililaitteilla

Mobiililaitteille ei ole toteutettu yksinkertaistettua näkymää. Tämä ei ole varsinainen WCAG 2.1 vaatimus. Ominaisuus korjataan mahdollisesti sivuston kokonaisuudistuksen yhteydessä. Palvelu on normaalilla ulkoasulla käytettävissä myös mobiililaitteilla.

Yhteystieto saavutettavuuspalautteelle

Palvelussa havaittuja saavutettavuusongelmia pyritään mahdollisuuksien mukaan korjaamaan jatkuvasti.

Jos havaitset saavutettavuuspuutteen palvelussa, ilmoita siitä ja teemme parhaamme korjataksemme puutteen.

Ilmoituksen voi lähettää sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@okv.fi tai sen voi lähettää verkkosivulta http://www.okv.fi/fi/yhteystiedot löytyvällä palautelomakkeella. 

Valvontaviranomainen

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 12 §:n mukaan valvontaviranomaisella ei ole oikeutta valvoa ja tarkastaa eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin digitaalisia palveluita eikä antaa niitä koskevia määräyksiä saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi.