Hätäkeskuslaitoksen toimintakyky

Diaarinumero: OKV/11/50/2008
Antopäivä: 8.9.2008
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Hätäkeskuslain (157/2000) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on turvata hätäkeskuspalvelujen tuottaminen, saatavuus ja laatu tasapuolisesti maan eri osissa sekä tehostaa viranomaisten yhteistoimintaa. Lain 3 §:n 1 momentin mukaan hätäkeskustoimintaa varten on valtion ylläpitämä hätäkeskuslaitos, johon kuuluvat hätäkeskusyksikkö ja sen alaiset hätäkeskukset. Pykälän 2 momentin mukaan hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön alainen. Sisäasiainministeriö johtaa laitosta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

okv_11_50_2008s.pdf

« Takaisin