Päätös käräjätuomarin epäillyn virkarikoksen johdosta

Diaarinumero: OKV/353/1/2007
Antopäivä: 18.8.2008
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Kantelija on arvostellut oikeuskanslerille 20.3.2007 osoittamassaan kirjoituksessa sitä, että Espoon käräjäoikeus on velkomusasiassa, jossa kantelija oli ollut vastaajana, laiminlyönyt selvittää kantajan asianosaiskelpoisuuden.
Lisäksi kantelija on arvostellut kantajan asiamiehenä toimineen lakimiehen menettelyä asiassa ja pyytänyt, että häneltä pyydetään toiminnastaan asiassa selvitys.

okv_353_1_2007.pdf

« Takaisin