Aiemman ehdollisen vankeusrangaistuksen huomioiminen rangaistusta alentavana seikkana

Diaarinumero: OKV/2777/31/2020
Antopäivä: 21.12.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen käräjätuomarille. Tuomari oli todennut rikostuomiossa vastaajalle aiemmin tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen riittäväksi seuraamukseksi vastaajan syyksi luetusta uudesta rikoksesta. Tämä on lain mukaan mahdollista vain silloin, kun aikaisempi rangaistus on ehdoton vankeusrangaistus tai yhdistelmärangaistus. Tuomarin virhe tuli tutkittavaksi hovioikeuden ilmoituksella.

Käräjätuomarin menettelyn seurauksena vastaaja oli välttynyt rangaistukselta. Apulaisoikeuskansleri mukaan tapahtunut virhe on omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen.

Asiassa syyttäjänä toiminut aluesyyttäjä oli hakenut käräjäoikeuden lainvastaiseen seuraamusratkaisuun muutosta vasta tekemällä vastavalituksen asian vastaajan valitettua tuomiosta. Vastavalitus raukesi, kun hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa. Apulaisoikeuskansleri saattoi syyttäjän tietoon näkemyksensä, että syyttäjälle säädetty velvollisuus huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteutumisesta olisi asiassa edellyttänyt muutoksenhaun tarpeellisuuden arvioimista heti käräjäoikeuden ratkaisun tultua syyttäjän tietoon.

ratkaisu_karajatuomarin_menettely_OKV_2777_31_2020.pdf

« Takaisin