Viranhakuilmoitusten julkaisemisessa meneteltiin virheellisesti

Diaarinumero: OKV/1856/1/2018 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1857/1/2018
Antopäivä: 19.3.2019
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan oikeusministeriön menettely viranhakuilmoitusten julkaisemisessa ei ollut hyvän hallinnon mukaista.

Oikeusministeriö oli julkaissut valtiolle.fi-palvelussa kahta apulaistietosuojavaltuutetun virkasuhdetta koskevat hakuilmoitukset ja tiedottanut asiasta. Ministeriö oli kuitenkin poistanut hakuilmoitukset seuraavana päivänä, koska ne oli julkaistu erehdyksessä keskeneräisinä.

Oikeuskansleri totesi, että tilanne on voinut perustellusti aiheuttaa mahdollisten hakijoiden joukossa epätietoisuutta. Hyvän hallinnon mukainen menettely olisi ollut tiedottaa myös hakuilmoitusten poistamisesta ja siitä, että hakuilmoitukset julkaistaan myöhemmin uudelleen uudella hakuajalla.

Kanteluissa arvosteltiin myös hakuilmoituksissa ilmoitettuja kelpoisuusvaatimuksia ja hakijoiden eduksi luettavaa kokemusta ja osaamista. Näiltä osin oikeuskansleri ei havainnut puutteita.

OKV_1856_1_2018 ja OKV_1857_1_2018.pdf

« Takaisin