Kela maksoi toimeentulotuen sovitun vastaisesti

Diaarinumero: OKV/227/1/2019
Antopäivä: 19.2.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi asiakkaalla olevan oikeus luottaa siihen, että viranomainen toimii sovitulla tavalla, ja kiinnitti Kelan huomiota velvollisuuteen menetellä tämän mukaisesti.

Kantelija oli sopinut toimeentulotukihakemuksensa käsittelijän kanssa, että hänen Kelalle toimittamansa laskut maksetaan suoraan laskuttajille. Tästä toimintatavasta tehtiin merkintä  laskuihin. Kela myönsi, ettei se yhden laskun osalta ollut menetellyt sovitulla tavalla, ja pahoitteli virheellistä menettelyään.

OKV_227_1_2019.pdf

« Takaisin