Hankinta-asiassa olisi tullut menetellä kunnan hallintosäännön ja hankintaohjeen mukaisesti

Diaarinumero: OKV/622/1/2018
Antopäivä: 18.2.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kunnan ja sen ympäristöterveyspäällikön huomiota kunnan hallintosäännön ja hankintaohjeen mukaisten menettelytapojen huolelliseen noudattamiseen. Ympäristöterveyspäällikkö ei ollut tehnyt hankinnasta kirjallista, valituskelpoista päätöstä, vaikka hallintosäännön ja hankintaohjeen mukaan näin olisi tullut menetellä.

Kantelukirjoituksessa esitettiin myös ympäristöterveyspäällikön sidonnaisuuksiin liittyviä väitteitä, joiden ilmitulon kerrottiin johtaneen kunnassa toimenpiteisiin. Apulaisoikeuskanslerin sijainen pyysi kuntaa toimittamaan selvityksen tehdyistä toimenpiteistä 30.6.2019 mennessä. Hän pyysi samalla toimittamaan selvityksen siitä, miten kunnan hallinnossa pyritään vastaisuudessa varmistamaan asioiden valmistelun, esittelyn ja päätöksenteon puolueettomuus sekä hallintolain ja kuntalain esteellisyyssäännösten huomioiminen.

OKV_622_1_2018.pdf

« Takaisin