Ministeri ei menetellyt lainvastaisesti esittäessään käsityksensä alkoholijuomien etämyynnistä

Diaarinumero: OKV/1605/1/2018 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1954/1/2018, OKV/2030/1/2018
Antopäivä: 14.2.2019
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskanslerin mukaan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ei menetellyt lainvastaisesti esittäessään ministeriön käsityksen alkoholilain tulkinnasta ja korkeimman oikeuden ns. Visnapuu-ratkaisun merkityksestä siinä. Myöskään sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos ei menetellyt lainvastaisesti antaessaan julkisuudessa lausunnon, jonka mukaan alkoholijuomien etämyynti EU:sta Suomeen on kiellettyä.

Oikeuskansleri käsitteli asiaa kolmen kantelun perusteella. Yksi kantelijoista epäili ministerin antaneen eduskunnalle virheellistä tietoa kansanedustajien kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa. Ministerin mukaan alkoholijuomien etämyynti Suomeen on kiellettyä. Kantelija on asiasta toista mieltä. Muissa kanteluissa arvosteltiin ministerin kolumnia ministeriön verkkosivuilla sekä hallitusneuvoksen julkisuudessa antamia lausuntoja.

Oikeuskansleri viittasi aikaisempaan lausuntoonsa (dnro OKV/94/20/2018) ja katsoi, että etämyyntiin liittyvissä alkoholilain ja rikoslain säännöksissä on aitoa tulkinnanvaraisuutta. Ministeri tai hallitusneuvos eivät menetelleet lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti esittäessään käsityksensä, vaikka myös toisenlaisia tulkintoja voidaan esittää.

Ministerin vastaus ja kolumni sisälsivät kuitenkin joitain korkeimman oikeuden ratkaisun sisältöön liittyviä epätarkkoja lausumia, jotka ainakin asiayhteydestään irrotettuna voidaan ymmärtää väärin. Vastauksessa todettiin muun muassa, että ”korkein oikeus katsoi ennakkopäätöksenä julkaisemassaan tuomiossa, että alkoholijuomien internetmyynti ja kotiinkuljetus ovat alkoholilain mukaan kiellettyjä”. Kolumnissa puolestaan todettiin, että ”tuomion mukaan kaikkien alkoholijuomien rajat ylittävä etämyynti on jo eduskunnan juuri hyväksymän uuden alkoholilain mukaan kiellettyä”. Lisäksi siinä todettiin: ”Ulkomaisessa etämyynnissä myyjä hoitaa kuljetuksen ja vastaa veronmaksusta. Tällainen myynti on siis korkeimman oikeuden tuomion mukaan nykyisin kiellettyä, koska vastaavaa myyntiä eivät suomalaisetkaan yrityksen saa harjoittaa.”

Oikeuskanslerin mukaan vastaus ja kolumni olivat näiltä osin varsin laveasti muotoiltuja, ja lausumien voidaan nähdä kattavan myös sellaiset tapahtumainkulut, joihin korkein oikeus ei tuomiossaan ottanut kantaa. Näin siitäkään huolimatta, että korkein oikeus oli otsikoinut tuomiosta antamansa tiedotteen ”KKO katsoi alkoholijuomien internetmyynnin ja kotiinkuljetuksen kielletyksi”. Väärinymmärrysten välttämiseksi tämänkaltaisia luonnehdintoja olisi oikeuskanslerin näkemyksen mukaan syytä välttää. Tällaisten yksittäisten virkkeiden sisällyttäminen vastaukseen tai kolumniin ei kuitenkaan ollut sellaista huolimatonta menettelyä, joka olisi antanut aihetta oikeuskanslerin toimenpiteisiin.

OKV_1605_1_2018.pdf

OKV_1954_1_2018.pdf

OKV_2030_1_2018.pdf

 

« Takaisin