Markkinavalvonta-asia olisi tullut käsitellä joutuisammin

Diaarinumero: OKV/2172/1/2017
Antopäivä: 19.10.2018
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi sosiaali- ja terveysministeriön yksikön tietoon näkemyksensä, että ministeriössä käsiteltävänä olleen markkinavalvonta-asian käsittelyn eräät vaiheet olivat kestäneet pitkähkön ajan. Markkinavalvonta-asia koski laitteen markkinoille- ja käyttöönluovuttamiskieltoa. Käsittelyn viipymisen vuoksi toiminta asian käsittelyssä ei täysin täyttänyt työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa säädettyä kiireellisyysvaatimusta.

OKV_2172_1_2017.pdf

« Takaisin