Ratkaisut

Asian käsittelyn viipyminen tietosuojavaltuutetun toimistossa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston menettelyohje ei perustunut lakiin

Viranomaisen käyttämän ilmaisun asianmukaisuus

Sosiaalihuoltoa koskevien kanteluiden pitkät käsittelyajat aluehallintovirastossa

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn viipyminen Verohallinnossa

Asiakirjapyynnön käsittely

Vankeusrangaistuksen rikoslaissa säädetyn vähimmäiskeston alittaminen

Valitusasiakirjojen toimittaminen käräjäoikeudesta hovioikeuteen

Digi- ja väestötietoviraston menettely

Asiakirjapyynnön käsittely

« Edellinen 1 / 129