Ratkaisut

Asiakirjapyyntöön olisi tullut vastata määräajassa

Asiakirjapyyntöön olisi tullut antaa valituskelpoinen päätös

Ministeriön virkamiehen tulee olla läsnä presidentin esittelyssä

Kantelut olisi tullut käsitellä viipymättä

Tehtävään määräämismenettelystä tulisi olla määräykset työjärjestyksessä

Verkossa julkaistavan esityslistan asiaotsikossa tulisi kuvata myös salassa pidettävää asiaa

Tuomarin olisi tullut tutkia käräjäoikeuden toimivalta kansainvälisluonteisessa asiassa

Tietopyyntö olisi tullut käsitellä lainmukaisesti

Tarkastuspyyntö olisi tullut käsitellä viipymättä

Turvapaikanhakijan tulisi saada tallentaa turvapaikkapuhuttelunsa

« Edellinen 1 / 93