Ratkaisut

Valvontalautakunnan olisi tullut menetellä huolellisemmin valvonta-asian käsittelyssä

Lääkärien menettelyä koskeva kantelu olisi tullut käsitellä

Valtioneuvosto ei toiminut lainvastaisesti myöntäessään Patrialle vientiluvan Arabiemiirikuntiin

Oleskelulupahakemus pitäisi voida jättää myös paperisena

Työvoimapoliittinen lausunto on annettava säädetyssä määräajassa

Kuulemisen äänitys käräjäoikeudessa olisi tullut hoitaa huolellisesti

Tiedusteluun olisi tullut vastata nopeammin

Asiakirjapyyntö olisi tullut käsitellä julkisuuslain edellyttämällä tavalla

Asiakirjapyynnöt olisi tullut käsitellä asianmukaisesti

Yli vuoden mittainen virkasuhde olisi tullut laittaa julkiseen hakuun

« Edellinen 1 / 99