Ratkaisut

EU-maissa saadun sairaanhoidon kustannusten korvauskäytännön tulisi olla yhtenäisempi

Asiakirjapyyntöön on annettava valituskelpoinen päätös

Asiakirjapyyntöihin vastattaessa on noudatettava julkisuuslain menettelysäännöksiä

Yksityislääkärin määräämät lääkkeet tulee ottaa huomioon toimeentulotuessa

Rikosilmoitusten kirjaamisessa ja esitutkintapäätöksessä oli puutteita

Verohallinto ei ylittänyt toimivaltaansa työmenettelyohjeita antaessaan

Kunnan omistajaohjauspäätöksen muutoksenhakukelpoisuus riippuu päätöksen velvoittavuudesta

Tietopyyntö olisi tullut käsitellä asianmukaisesti

Asiakirjapyyntöön olisi tullut vastata määräajassa

Tiedusteluun olisi tullut vastata

« Edellinen 1 / 96