Ratkaisut

Oikaisuvaatimus olisi tullut käsitellä joutuisammin

Rakennusvalvonnan tulee vastata tieto- ja asiakirjapyyntöihin

Ulkoministeri Soinin menettely virkamatkalla

Valtuustoaloitetta ei käsitelty määräajassa

Rikosilmoitusten ilmoitusjäljennökset olisi tullut toimittaa

Valintapäätös olisi tullut perustella riittävästi

TE-toimiston menettely ei ollut säännösten mukaista

Valitusasiat tulisi käsitellä kohtuullisen ajan kuluessa

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika

Apulaisoikeuskanslerin sijainen esitti näkökohtia kiinteistöjen luovutuksia koskevasta tietopalvelusta

« Edellinen 1 / 101