Ratkaisut

Ministeri ei menetellyt lainvastaisesti esittäessään käsityksensä alkoholijuomien etämyynnistä

Suomen vaakunaa tulee kunnioittaa

Ministeriö ei ylittänyt harkintavaltaansa kansliapäällikön viranhaussa

Kriisinhallintakeskuksen siirrossa hyvän hallinnon vastaista menettelyä

Oikaisuvaatimukset olisi tullut käsitellä viipymättä

Oikaisuvaatimus olisi tullut käsitellä kiireellisenä

Naapureita olisi tullut kuulla rakennuslupamenettelyssä

Lastensuojelun asiakassuunnitelma olisi tullut laatia viivytyksettä

Myös Ahvenanmaan maakunnan kiinteistölaitoksen tulee noudattaa julkisuuslakia

Perustoimeentulotukipäätökset olisi tullut perustella kattavammin

« Edellinen 1 / 106