Ratkaisut

Valvontalautakunnan menettely

Tiedusteluihin vastaaminen tietosuojavaltuutetun toimistossa

Avoimuuden lisääminen ulkoasiainhallinnon tehtävään määräämismenettelyssä

Toimeentulotukea koskevan valituksen käsittelyn viipyminen

Toimenpiteet lentoasemilla koronaviruksen torjunnassa keväällä 2020

Syyttäjän menettely tutkinnanjohtajana

Sisä-Suomen poliisilaitoksen Twitter-viestinnän asianmukaisuus

Sosiaalitoimessa tuli noudattaa julkisuuslain menettelysäännöksiä ja määräaikoja

Valtioneuvoston kirjelmän viivästyminen ja toimittamatta jättäminen

Hakemuksen käsittely viivästyi vammaispalveluissa

« Edellinen 1 / 134