Ratkaisut

Tietojärjestelmäongelmat eivät saa estää yhteyden saamista terveydenhuoltoon

Kirjoitus olisi tullut siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä

Pahoinpitelystä lähisuhteessa tulee kirjata rikosilmoitus

Rikosasian tuomioistuinkäsittelyssä tehtiin virheitä

Asiakkaan toive teitittelystä tulisi huomioida mahdollisuuksien mukaan

Tiedusteluun olisi tullut vastata kohtuullisessa ajassa

Kieliryhmien edustajien valinta olisi tullut perustella

Maahanmuuttoviraston toimintaohje ei perustunut lakiin

Vammaisten henkilöiden oikeudet sukupuolisensitiivisissä avustamistilanteissa tulee turvata

Laiteriippumattomat verkkopalvelut edistäisivät yhdenvertaisuutta

« Edellinen 1 / 109