Ratkaisut

Työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen viivästyi

Kaupungin menettely asiakirjapyyntöihin ja tiedusteluihin vastaamisessa

Automaattisen työvoimapoliittisen lausunnon antaminen

Puutteet toimeentulotukihakemusten käsittelemisessä

Valvontalautakunnan menettely

Tiedusteluihin vastaaminen tietosuojavaltuutetun toimistossa

Avoimuuden lisääminen ulkoasiainhallinnon tehtävään määräämismenettelyssä

Toimeentulotukea koskevan valituksen käsittelyn viipyminen

Toimenpiteet lentoasemilla koronaviruksen torjunnassa keväällä 2020

Syyttäjän menettely tutkinnanjohtajana