Ratkaisut

Esitutkinnan viipyminen ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Salatun sähköpostiyhteyden käyttämistä koskeva ohjeistus

Yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin määrittäminen laissa

Terveydenhuollon ammattihenkilön kieltäytyminen influenssarokotuksesta

Valitusasian käsittelyn viipyminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa

Ratkaisupyynnön käsittelyn viivästyminen kuluttajariitalautakunnassa

Ympäristövalvontaa koskevan asian viipyminen

Maksuton kouluruokailu poikkeusoloissa etäopetuksessa oleville

Vastauksen viipyminen Väylävirastossa

Sisäministeriön kansliapäällikön nimityksessä ei huomautettavaa