Ratkaisut

Valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön menettely lain vahvistamisessa

Kaupungin menettely yksityistieasiassa

Kaupungin kuuleminen talous- ja velkaneuvonnan sijainnista

Valvontalautakunnan käsittelyaika oli kohtuuttoman pitkä

Laillisuusvalvontakäynti Tuomioistuinvirastoon

Valvontalautakunnalle huomautus puutteista asianhallinnassa

Pääministerin menettely Eurooppa-neuvoston kokouksessa

Sosiaalihuollon omavalvonnan toimivuus

Puutteet toimeentulotukiasian käsittelyssä Kelassa

Virheellinen menettely tutkintapyynnön käsittelyssä sekä tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön vastaaminen

« Edellinen 1 / 16