Ratkaisut

TE-toimiston neuvonnan oltava oikeasisältöistä ja asiat käsiteltävä huolellisesti

Tenojoen kalastuslupakäytäntöä koskeneet kantelut eivät aiheuta toimenpiteitä - kalastussäännön uudistaminen aloitettu

Selvityspyynnön käsittely Finanssivalvonnassa kesti kohtuuttoman kauan

Kaupunki peri varhaiskasvatuksesta lakiin perustumattomia maksuja

Alaikäisen turvapaikanhakijan edustajan tehtävän lakkaaminen

Esitutkinnan aloittamisen viivästyminen

Osakeyhtiön jakautumista koskevan vastustusilmoituksen sisältö

Yksityistä koskevan asian käsittely hallintokanteluna

TE-toimisto laiminlöi velvollisuutensa käsitellä asia asianmukaisesti

Asian käsittely viivästyi potilasvahinkolautakunnassa

« Edellinen 1 / 3