Ratkaisut

Ministeriö ei ylittänyt harkintavaltaansa kansliapäällikön viranhaussa

Kriisinhallintakeskuksen siirrossa hyvän hallinnon vastaista menettelyä

Naapureita olisi tullut kuulla rakennuslupamenettelyssä

Lastensuojelun asiakassuunnitelma olisi tullut laatia viivytyksettä

Myös Ahvenanmaan maakunnan kiinteistölaitoksen tulee noudattaa julkisuuslakia

Perustoimeentulotukipäätökset olisi tullut perustella kattavammin

Apulaisoikeuskansleri arvostelee hovioikeuksia tuomioiden jakelun laiminlyönneistä

Päätöksen tiedoksiannosta olisi tullut ilmetä päätöksen postituspäivämäärä

Palvelujen monikanavaisuus ei saa johtaa huonoon hallintoon

Rikosuhrimaksujen määräämisessä on puutteita käräjäoikeuksissa

« Edellinen 1 / 2