Ratkaisut

Asiakirjapyyntöön ei vastattu määräajassa

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeistus aiheutti epätietoisuutta

Kunnan varavaltuutetun twitter-kirjoituksiin liittyvä menettely

Sisäministeriössä puutteita salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä

Sähköisesti lähetetyn hallintopäätöksen muoto

Sosiaalihuollon päätöksen ja neuvonnan saaminen sekä asian käsittelyn viipyminen

Esitutkintapäätöksestä tiedottaminen

Oikeuskanslerilta ratkaisu Verohallinnon verotietoja koskevasta menettelystä

Työntekijän oleskeluluvan käsittely viivästyi TE-toimistossa

TE-toimiston neuvonnassa ja asian selvittämisessä puutteita