Ratkaisut

Valtiovarainministeriön menettely lainvalmistelua koskevassa kuulemisessa

Esteellisyystilanteet tulee kirjata huolellisesti pöytäkirjaan

Huolellisuus tietopyynnön käsittelyssä

Oikeuskansleri korosti hallinnon neuvontavelvollisuutta

Ministeriksi ehdotettavan rehellisyysvaatimuksen täyttyminen

Ministerin tulee säilyttää arvokkuus myös kritiikkiä esittäessään

Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän virheellinen menettely rikosasiassa

Asiakirjojen antamisesta perittävän maksun tulee olla asetuksen mukainen

Maistraatin olisi tullut antaa tiedot tiedustelijalle edunvalvonta-asiassa

Käräjäoikeus alitti rikoksesta laissa säädetyn vähimmäisrangaistuksen