Ratkaisut

Ministeriön virkamiehen tulee olla läsnä presidentin esittelyssä

Kantelut olisi tullut käsitellä viipymättä

Tehtävään määräämismenettelystä tulisi olla määräykset työjärjestyksessä

Verkossa julkaistavan esityslistan asiaotsikossa tulisi kuvata myös salassa pidettävää asiaa

Tuomarin olisi tullut tutkia käräjäoikeuden toimivalta kansainvälisluonteisessa asiassa

Tietopyyntö olisi tullut käsitellä lainmukaisesti

Tarkastuspyyntö olisi tullut käsitellä viipymättä

Turvapaikanhakijan tulisi saada tallentaa turvapaikkapuhuttelunsa

Lastensuojelupalveluja tulee saada kiiretilanteissakin ruotsin kielellä

Hallintokantelu olisi tullut kirjata viipymättä

« Edellinen 1 / 12