Ratkaisut

Valitukset luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevissa valvonta-asioissa

Esitutkinnan viipyminen

Naton kanssa isäntämaatuesta tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan käsittely

Sähköpostiviestin käsittely ulosottovirastossa

Valitusasian pitkä käsittelyaika vakuutusoikeudessa

Muistutukseen ei vastattu kohtuullisessa ajassa

Kansanvaltaisuus, sananvapaus ja osallistumisoikeudet Yleisradion toiminnassa

Siviilipalveluslain tulkintakäytäntö

Valtiovarainministeriön menettely tiedusteluun vastaamisessa

ELY-keskuksen noudatettava asetettua määräaikaa