Oikeuskanslerin toimivaltaan ei kuulu

Oikeuskanslerin toimivaltaan ei kuulu eduskunnan valtiopäivätoiminnan valvonta tai kansanedustajien toiminnan valvonta edustajantoimessaan.

Yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten osakeyhtiöt, eivät kuulu oikeuskanslerin valvontavallan piiriin, jos niille ei ole annettu julkisia hallintotehtäviä. Tämä koskee myös valtion ja kuntien kokonaan omistamia osakeyhtiöitä.

Yksityishenkilöt eivät myöskään kuulu oikeuskanslerin valvontavaltaan.

Valtioneuvoston oikeus­kanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen valvontatoimivallan rinnakkaisuuden vuoksi oikeuskansleri ei tutki eduskunnan oikeusasiamiehen jo käsittelemää kantelua tai kantelua, jonka käsittely on vireillä oikeusasiamiehen kansliassa.

Oikeuskansleri ei voi muuttaa tai purkaa tuomioistuimen tai muun viranomaisen tekemää päätöstä.

Oikeuskansleri ei voi velvoittaa viranomaista tekemään yksittäistä virkatoimea tai antaa siihen liittyviä määräyksiä. Esimerkiksi oikeuskansleri ei voi velvoittaa sosiaalitoimea tekemään päätöstä toimeentulotuen maksamisesta tai antaa määräyksiä maksettavan etuuden määrästä.

Oikeuskanslerilla ei ole toimivaltaa määrätä poliisia tutkimaan yksityishenkilön tekemäksi epäiltyä rikosta tai antaa tutkintaa koskevia muita ohjeita tai määräyksiä.

Oikeuskansleri ei tutki kantelua, jos siinä tarkoitettuun asiaan on mahdollista hakea muutosta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikeuskansleri ei voi antaa lainopillisia tai asianajollisia neuvoja.

Oikeuskansleri ei voi määrätä maksettavaksi vahingonkorvauksia.