Tehtävät ja toiminta

Oikeuskanslerin perustehtävänä on edistää omalta osaltaanperustuslaissa säädetyn oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Oikeuskansleri valvoo tehtävässään myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tämä perustuu sekä kanteluihin että tarkastusmatkoilla tai muutoin tehtyihin havaintoihin. Oikeuskansleri valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista myös osana valtioneuvoston päätöksenteon valvontaa.

Seuraavilla sivuilla esitellään yksityiskohtaisemmin oikeuskanslerin toimintaa.