Hallinnonalakohtaiset tarkentavat virkaehtosopimukset oikeuskanslerinviraston, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n  välillä