Toiminta ja talous

Oikeuskanslerinvirasto on itsenäinen virasto, joka toimii valtioneuvoston yhteydessä. Oikeuskanslerinviraston tärkein toimintaa kuvaava asiakirja on oikeuskanslerin vuosittain eduskunnalle ja valtioneuvostolle antama kertomus virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan.

Oikeuskanslerinviraston taloushallinto on järjestetty siten, että oikeuskanslerinvirasto kuuluu valtioneuvoston kanslian kirjanpitoyksikköön. Virastolle myönnetyt määrärahat ovat valtion talousarviossa valtioneuvoston kanslian pääluokkaan 23 kuuluvan luvun 30. Oikeuskanslerinvirasto momentilla 01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v). Oikeuskanslerinviraston tilinpäätöslaskelmat ja toimintaa koskeva kertomusosuus sisältyvät valtioneuvoston kanslian tilinpäätökseen. Oikeuskanslerinvirastolle vuodelle 2020 myönnetyt määrärahat ovat 3 501 000 euroa.

Oikeuskanslerinvirasto laatii vuosittain neljä vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tulossuunnitelman seuraavalle vuodelle valtionhallinnon yhteisen suunnittelujärjestelmän mukaisesti.

Oikeuskanslerinviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025 ja tulossuunnitelma 2021

Oikeuskanslerinvirasto käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa vain verkkolaskuina.

Oikeuskanslerinviraston verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702459755002
Oikeuskanslerinviraston Y-tunnus: 0245975-5
Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Solutions Oy
Operaattorivälittäjätunnus: E204503