Oikeuskanslerin kertomus

Perustuslain mukaan oikeuskanslerin tulee vuosittain antaa kertomus toiminnastaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Eduskunnassa kertomuksen käsittelee perustuslakivaliokunta. Valiokunta antaa kertomuksesta mietintönsä, jonka eduskunta käsittelee täysistunnossaan.

Vuoden 2020 kertomus julkistettu

Viime vuotta koskeva oikeuskanslerin kertomus on luovutettu eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat. Kertomuksessa on oikeuskansleri Tuomas Pöystin ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen puheenvuorot.

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2015
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2014
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2013
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2012
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2011
(Korjaus tilastotietoihin 2011: Asianajajien ja julkisten oikeusavustajien toiminnan valvonta)
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2010
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2009
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2008
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2007
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2006
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2005
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2004
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2003
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2002
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2001
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2000
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1999