Puheet, esitelmät ja kirjoitukset

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

 • 14.9.2016 / esittelypuheenvuoro oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2015

  Oikeuskansleri Jaakko Jonkka käytti esittelypuheenvuoron 14.9.2016 eduskunnan lähetekeskustelussa, jossa käsiteltiin oikeuskanslerin kertomusta vuodelta 2015. Puheenvuorossaan Jonkka pohtii oikeuskanslerin roolia oikeusvaltion puolustajana ja toteaa, että oikeusvaltion rajoja ja periaatteita ollaan näin aikoina haastamassa monelta suunnalta. Hän nostaa esiin myös kysymyksen oikeuden ja politiikan sekoittumisesta. Jos raja niiden välillä hämärtyy, on olemassa vaara, että politiikka tulee tulkintaan oikeuden kaavussa — tai toisinpäin, arvot teknistyvät juridisiksi minimivaatimuksiksi.

  Oikeuskansleri Jaakko Jonkan puheenvuoro eduskunnassa
   
 • 9/2013 / "Oikeuskansleri – oikeusvaltion puolustaja"

  Oikeuskansleri Jaakko Jonkan artikkeli julkaistiin Ruotsin oikeuskanslerin 300-vuotisjuhlakirjassa (Justitiekanslern 300 år. Iustus Förlag, Uppsala 2013). Artikkelissa Jonkka käsittelee sitä, millaiseksi Suomen oikeuskansleri-instituutio on muotoutunut sen jälkeen, kun yhteiset juuret katkaistiin.

  Suomenkielinen versio oikeuskansleri Jaakko Jonkan artikkelista ”Oikeuskansleri – oikeusvaltion puolustaja”
   
 • 23.5.2013 / "Laillisuusvalvonta tänään"

  Oikeuskansleri Jaakko Jonkka piti Helsingin yliopiston Alumni-illassa 23.5.2013 alustuksen aiheesta  ”Laillisuusvalvonta tänään”.  Alustuksessaan Jonkka kertoo muun muassa oikeuskanslerin laajasta tehtäväkentästä. Jonkan mukaan oikeuskanslerilla on useita tehtäviä, mutta vain yksi rooli: oikeusvaltion puolustajan rooli. Tämä rooli ei ole staattinen niin kuin ei ole oikeusvaltion käsitekään - molemmat elävät ajassa ja sen mukaan myös sisällön ja muodon painotus vaihtelee.

  Oikeuskansleri Jaakko Jonkan alustus "Laillisuusvalvonta tänään"

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen