Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Syntynyt vuonna 1970 Rovaniemellä. Oikeustieteen maisteri (Lapin yliopisto) 1995. Oikeustieteen tohtori (Lapin yliopisto) 1999. Väitöskirja Tehokkuus, informaatio ja eurooppalainen oikeusalue (Helsingin yliopisto 1999). Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden dosentin arvo vuodesta 2001. Oikeusinformatiikan professorin (2008) sekä hallinto- ja informaatio-oikeuden professorin pätevyys (2011), Lapin yliopisto. Filosofian tohtori, h.c. (Lapin yliopisto, 2019).

Aikaisemmin toiminut muun muassa:

- valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri 1.9.2017-31.12.2017, alivaltiosihteerinä sosiaali- ja terveysministeriössä 1.10.2015 - 30.8.2017.
- valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja 2007-2015
- Euroopan komissiossa Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean puheenjohtaja ja jäsen 2013–2016 (osa-aikainen)
- valtioneuvoston controller 2004–2006
- valtiovarainministeriössä eri viroissa lainvalmistelu- ja kehittämistehtävissä 1999–2004
- tutkijana Helsingin ja Lapin yliopistoissa 1995–1999

Puheenjohtajuuksia ja jäsenyyksiä:

- maakunta- ja sote-uudistuksen virkamiesohjausryhmä ja projektiohjausryhmän puheenjohtaja (2015–2017)
- valtion keskushallintouudistuksen valmisteluryhmän puheenjohtaja (2016–2017)
- Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) kehittämistarpeita arvioinut asiantuntijatyöryhmä (2015)
- sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, itsehallintoalueiden perustamisen ja aluehallintouudistuksen selvityshenkilöiden puheenjohtaja (2015)
- EUROSAI Second Vice President (2014–2015)
- valtioneuvoston ohjauspolitiikkaa valmistellut seurantaryhmä OHRA (2014–2015)
- valtiontalouden perustuslaissa säädettyjä tasapainovaatimusta arvioinut työryhmä (2010)
- kehys- ja talousarviovalmistelua ja hyvää budjetointitapaa kehittänyt työryhmä (2009–2011)
- valtiontalouden kehysmenettelyä kehittänyt työryhmä (2010–2011)
- valtioneuvoston johtamista ja hallitusohjelman seurantaa kehittänyt KOKKA-ohjausryhmä (2010–2011)
- oikeusturvaohjelman neuvottelukunta (2012)
- sujuvampaan säädösvalmisteluun -hanke, oikeusministeriö (2010–2011)
- paremman sääntelyn neuvottelukunnan pysyvä asiantuntija (2007–2011)
- paremman sääntelyn toimenpideohjelma (2005–2006)
- valtion tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja (2003–2004)
- valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmä (2001–2004)
- valtionavustusten sääntelytyöryhmä (2001)
- tietohallintolaki-työryhmä (2001)

Tieteellisiä julkaisuja erillisen julkaisuluettelon mukaan.