Apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen

Syntynyt vuonna 1971 Joensuussa. Oikeustieteen kandidaatti (Lapin yliopisto 1996). Oikeustieteen lisensiaatti (Lapin yliopisto 1999). Varatuomari 1998.

Oikeuskanslerinviraston oikeusvalvontaosaston osastopäällikkö (vuodesta 2007), apulaisoikeuskanslerin sijainen 2019 -.

 

Aikaisemmin toiminut oikeuskanslerinvirastossa:

- apulaisoikeuskanslerin sijaisena 2017
- määräaikaisena kansliapäällikkönä 2017 ja 2019
- esittelijäneuvoksena 2005 - 2007
- vanhempana oikeuskanslerinsihteerinä 2005

Aikaisemmin toiminut muun muassa:

- Poliisiammattikorkeakoulussa yliopettajana 2000 – 2005
- Nurmeksen, Kajaanin ja Ylä-Savon kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastoilla kihlakunnansyyttäjänä vuosina 1998 - 2000 ja Oulun kihlakunnan syyttäjänvirastossa apulaissyyttäjänä 1999
- Oulun käräjäoikeudessa notaarina 1997 – 1998
- Lapin yliopistossa tutkimusapulaisena, tutkijana, amanuenssina ja lainkäytön assistenttina vuosina 1996 – 2000

Julkaisuja:

- Pro & contra. Tuomion perustelemisen keskeisiä kysymyksiä (2003) yhdessä Jyrki Virolaisen kanssa
- Tuomion perusteleminen (2010) yhdessä Jyrki Virolaisen kanssa