Apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen

Syntynyt Jyväskylässä 1961.

OTK (Lapin korkeakoulu) 1984.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen 2014–2017 ja 2018–

Apulaisoikeuskansleri 2017.

Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö vuodesta 2011.

Aikaisemmin toiminut muun muassa:
Oikeuskanslerinviraston valtioneuvostoasiain osaston neuvottelevana virkamiehenä 2010–2011.
Sisäasiainministeriön lainsäädäntöjohtajana 2008–2010.
Sisäasiainministeriön poliisiosaston lainsäädäntöneuvoksena ja poliisijohtajana 2001–2008.
Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston vankeinhoitojohtajana 1999–2001.
Sisäasiainministeriön poliisiosaston projektipäällikkönä (yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistushanke) 1998–1999.
Keskusrikospoliisin rikostarkastajana ja rikosylitarkastajana 1994–1998.
Poliisiopiston rikosoikeuden yliopettajana 1988–1994.
Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastajana 1990–1991.
Sisä-Suomen Sotilasläänin ja pääesikunnan sotilaslakimiehenä 1987–1988.
Lapin korkeakoulun julkisen talouden assistenttina, rikosoikeuden assistenttina, rikosoikeuden amanuenssina sekä rikos- ja prosessioikeuden yliassistenttina 1984–1987.

Toiminut muun muassa seuraavissa lautakunnissa, toimikunnissa ja valtuuskunnissa:
vartioimisliikelautakunnan sihteeri 1989–1995,
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston/Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnan oikeustieteellistä asiantuntemusta edustavan jäsenen varajäsen 2006–2010,
esitutkinta- ja pakkokeinotoimikunnan varapuheenjohtaja 2007–2009 sekä
Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen 2012–.
Puheenjohtajana, jäsenenä tai sihteerinä useissa työryhmissä.