Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen

s. 22.3.1961, Helsinki

Koulutus
- oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1985
- varatuomari 1987
- oikeustieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto 1994
- oikeustieteen tohtori, Turun yliopisto 2018 (väitös: EU:n etusijaperiaatteesta Suomen valtiosäännössä)
- Master of Laws, London School of Economics and Political Science/University of London 1993
- säädösvalmistelu- ja johtamiskoulutusta
- valtakunnallinen maanpuolustuskurssi 2006

Työkokemus
- nimismiehen ja apulaisnimismiehen sijaisuuksia 1983–1985
- esittelijä, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1985–1986
- tuomioistuinharjoittelu, Lappeen tuomiokunta 1986–1987
- tutkija, lainsäädäntösihteeri, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto 1987–1989
- avustava lakimies, Asianajotoimisto Matti Wuori Ky 1989
- lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto 1990–1995
- erityisasiantuntija, Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa 1996–1998
- kaupallinen neuvos, ulkoasiainministeriö 1998
- erityisasiantuntija, valtioneuvoston kanslia, EU-yksikkö 1998–2000
- neuvotteleva virkamies, valtioneuvoston kanslia, EU-sihteeristö 2000–2001
- vähemmistövaltuutettu, työministeriö 2002–2007
- ma. hallintoneuvos 1.6.-31.12.2016, ma. oikeusneuvos 2017, korkein hallinto-oikeus
- apulaisoikeuskansleri 2007–2014 ja 2018–

Luottamustehtävät
- sivutoiminen jäsen, turvapaikkalautakunta, oikeusministeriö 1991–1995
- jäsen, hallintoneuvosto, Euroopan unionin rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus, Wien 2004–2007
- jäsen, hallintoneuvosto, Euroopan unionin perusoikeusvirasto, Wien 2007–2010
- puheenjohtaja, vähemmistöasiain neuvottelukunta, työministeriö, 2002–2007

Muuta
- oikeustieteellisiä kirjoituksia ja julkaisuja valtiosääntö- ja EU-oikeuden alalta
- konsultointia oikeusasiamiesinstituutioiden ja oikeusvaltion kehittämisessä Keski-Aasiassa 2010–