Oikeuskansleri

Valtioneuvoston oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuusvalvoja. Oikeuskanslerin tehtäviä hoitavat oikeuskanslerin lisäksi apulaisoikeuskansleri ja apulaisoikeuskanslerin sijainen. Apulaisoikeuskansleri ja apulaisoikeuskanslerin sijainen ratkaisevat itsenäisesti heille kuuluvat asiat. Tasavallan presidentti nimittää oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin sekä määrää apulaisoikeuskanslerin sijaisen tehtäväänsä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen tehtävä on määräaikainen ja yksi kausi kestää enintään viisi vuotta.

Oikeuskansleri ratkaisee erityisesti valtioneuvoston valvontaa koskevat asiat sekä periaatteelliset ja laajakantoiset asiat. Oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin välisestä työnjaosta määrätään tarkemmin oikeuskanslerinviraston työjärjestyksessä. Käytännössä apulaisoikeuskansleri ratkaisee suurimman osan kanteluasioista ja tekee useimmat tarkastukset. Oikeuskanslerin ollessa estyneenä apulaisoikeuskansleri hoitaa hänen tehtäviään. Jos oikeuskansleri ja/tai apulaisoikeuskansleri ovat estyneenä hoitamaan tehtäviään, oikeuskansleri kutsuu apulaisoikeuskanslerin sijaisen tehtäväänsä.

Oikeuskanslerina toimii oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti. Apulaisoikeuskanslerin virkaa hoitaa oikeustieteen tohtori, varatuomari Mikko Puumalainen. Apulaisoikeuskanslerin sijaisena toimii oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Petri Martikainen.