Oikeuskansleri

Valtioneuvoston oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuusvalvoja. Oikeuskanslerin tehtäviä hoitavat oikeuskanslerin lisäksi apulaisoikeuskansleri ja apulaisoikeuskanslerin sijainen. Apulaisoikeuskansleri ja apulaisoikeuskanslerin sijainen ratkaisevat itsenäisesti heille kuuluvat asiat. Tasavallan presidentti nimittää oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin sekä määrää apulaisoikeuskanslerin sijaisen tehtäväänsä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen tehtävä on määräaikainen ja yksi kausi kestää enintään viisi vuotta.

Oikeuskansleri ratkaisee erityisesti valtioneuvoston valvontaa koskevat asiat sekä periaatteelliset ja laajakantoiset asiat. Oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin välisestä työnjaosta määrätään tarkemmin oikeuskanslerinviraston työjärjestyksessä. Käytännössä apulaisoikeuskansleri ratkaisee suurimman osan kanteluasioista ja tekee useimmat tarkastukset. Oikeuskanslerin ollessa estyneenä apulaisoikeuskansleri hoitaa hänen tehtäviään. Jos oikeuskansleri ja/tai apulaisoikeuskansleri ovat estyneenä hoitamaan tehtäviään, oikeuskansleri kutsuu apulaisoikeuskanslerin sijaisen tehtäväänsä.

Oikeuskanslerina toimi 30.4.2017 saakka oikeustieteen tohtori Jaakko Jonkka. Oikeustieteen lisensiaatti Mikko Puumalaisen ollessa virkavapaana 30.6.2017 asti apulaisoikeuskanslerin virkaa hoitaa varatuomari Risto Hiekkataipale. Apulaisoikeuskanslerin sijaisena toimii oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö, oikeustieteen kandidaatti Kimmo Hakonen.