Valitusoikeuden avaaminen virkanimityksiin

Diaarinumero: OKV/58/20/2016
Antopäivä: 24.1.2017
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri piti kannatettavana ehdotusta, jonka mukaan valtion virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta valituskiellosta pääsääntöisesti luovuttaisiin. Oikeuskanslerin mukaan valitusmahdollisuus voisi parantaa nimityspäätösten valmistelun laatua sekä vahvistaa luottamusta nimityspäätösten ja julkisen vallankäytön asianmukaisuuteen.

Työryhmän ehdotuksen mukaan valitusoikeus ei koskisi jatkossakaan valtioneuvoston yleisistunnossa päätettäviä virkanimityksiä, koska oikeuskansleri valvoo etukäteen näiden päätösten laillisuutta. Oikeuskanslerin mukaan ehdotus vaatisi tältä osin tarkempaa pohdintaa ja tarkempia perusteluja. Kaikki nimityspäätöksiin liittyvät laillisuuskysymykset eivät välttämättä tule esille ennakollisessa laillisuusvalvonnassa, ja jälkikäteen esimerkiksi kantelun perusteella laillisuusvalvonnassa ei voida muuttaa tai kumota nimityspäätöksiä. Oikeuskansleri katsoi, että ennakollisen laillisuusvalvonnan ohella valitusmahdollisuus ja sen myötä mahdollisuus päätösten kumoamiseen jälkikäteen voisi parantaa valmistelun laatua valtioneuvostossa ja lisätä luottamusta valtioneuvoston yleisistunnon toimivaltaan kuuluviin virkanimityksiin.

OKV_58_20_2016.pdf

« Takaisin