Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Uusi tuomioistuinlaki"

Diaarinumero: OKV/20/20/2014
Antopäivä: 9.6.2014
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri piti lausunnossaan oikeusministeriön työryhmän mietinnössä "Uusi tuomioistuinlaki" esitettyä voimassa olevien eri tuomioistuimia koskevien organisaatiolakien, tuomarien nimittämisestä annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen kokoamista yhteen lakiin kannatettavana.

Lausunnossa kiinnitettiin kuitenkin huomiota mietinnössä määräaikaisiksi esitettyihin päällikkötuomarien virkoihin ja uusiin määräaikaisiin avustavan tuomarin virkoihin. Lausunnossa tarkemmin esitetyillä perusteilla oikeuskansleri katsoi, että nykyisin pääsääntönä olevasta tuomarin virkojen vakinaisuudesta poikkeamista esitetyllä virkojen määräaikaisuudella tulisi tarkoin harkita.

okv_20_20_2014.pdf

« Takaisin