Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Diaarinumero: OKV/91/20/2018
Antopäivä: 25.1.2019
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri painotti lausunnossaan ohjeiden ymmärrettävyyttä lainvalmistelijoiden näkökulmasta. Ohjeissa tulisi selvemmin tuoda esiin, milloin hallituksen esityksissä selostetaan vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin ja milloin on tarpeen laatia oikeudellinen arvio esityksen suhteesta perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. Lisäksi oikeuskansleri korosti lausuntopalautteen riittävää selostamista esityksissä.

OKV_91_20_2018.pdf

« Takaisin